Епизод 3

„ДАВАМ ТИ ДЪГАТА ЗА НАСЛЕДСТВО“ – ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЕПИЗОД 3 – СРЪЧНИ РЪЦЕ

С много хъс започнаха работа участниците в петото издание на лятната академия по изобразително изкуство. Програмата включва направленията живопис, графика и скулптура. Практическата работа в направление графика е върху етюд и рисуване по натура „Портрет“ с графични материали по избор – молив или пастел. Работата в направление живопис е по темите „Пейзаж“ и „Асоциативна композиция, абстракция“ с материали по избор – маслени бои, пастел. В направление скулптура участниците работят по човешка фигура с глина. Преподаватели са Сашо Евтимов и Ваклин Василев. В дните от 8 до 14 юли младите творци ще завършат две живописни, една графична и една скулптурна творби. Работите ще бъдат експонирани през август в изложба в Галерия „Атриум“ на областна администрация Перник. Областният управител Ирена Соколова е патрон на академията. През месец септември творбите ще бъдат представени на изложба в София.
Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата
Договор № РД11-00-194/ 27.06.2019 г.

Репортаж на ТВ Кракра вижте тук