bke
Бизнес комплекс „Елена” гр. Перник
http://elena-biz.com/

chitcen
РЕКИЦ „Читалища” гр. Перник
http://www.chitalishta-pk.org/

obshtp
Община Перник
http://pernik.bg/

oblad
Областна Администрация гр.Перник
http://www.pk.government.bg/

sbghud
Съюзът на Българските художници – СБХ
http://www.sbhart.com/

regbibl
Регионална библиотека „Светослав Минков”
гр. Перник
http://libpernik.net/

hdpernik1
Художествена галерия гр. Перник
http://gallery.pernik.org/

hdpernik1
СНЦ „Локално наследство“
https://lokalnonasledstvo.com/

logo_iefem-300x300

ИЕФЕМ – БАН