Атриум-изложба

На 13 август 2019 година в 16:00 часа в галерия „Атриум“ Заместник областният управител Иво Иванов откри официално първата изложба с творби от V-тата Лятна академия по изобразително изкуство „Давам ти дъгата за наследство“ Перник 2019.
Произведенията, резултат от работата на участниците в Лятната академия, са аранжирани и представени професионално в галерия Атриум в Перник. Представянето на творбите в изложби има за цел да ангажира вниманието на различен, широк кръг публики, което ще подпомогне привличането на нови участници в инициативата, с идеята през следващинте издания от регионална да се утвърди като национално, а после и като международно събитие. Перник е град с традиции в областта на изобразителното изкуство. Демографските процеси препятстват професионалното ангажиране в областта на изобразителното изкуство на млади хора. Академията си поставя амбициозната задача да привлече вниманието и да провокира младежи за творческа дейност в сферата на изобразителното изкуство.
След откриването на изложбата певиците от ЖФПГ „Седмошарица“ при НЧ „Нови хоризонти 2009“ поздравиха авторите с две изпълнения на традиционни песни от Граово.
Петото издание на лятната академия е съвместна инициатива на Народно читалище „Нови хоризонти – 2009“, НГПИ „Свети Лука“ – София и Настоятелството при учебното заведение. Форумът е под патронажа на г-жа Ирена Соколова – Областен Управител на Перник. Проектът е на стойност 5643 лева. Финансира се от МК с 2943,30 лева. Съфинансира се от НГПИ „Св.Лука“- Сдружение училищно настоятелство с 2450 лева и НЧ „Нови хоризонти 2009“ с 250 лева. В рамките на проекта се проведе едноседмична академична сесия. Изложбата в Перник е втората дейност по проекта. През септември предстои изложба за представяне работите на участниците в академията и в СОФИЯ. Програмата на академията включи три жанра: графика, живопис и скулптура. Петдесет творби са представени в изложбата. Младите художници бяха напътствани в работата си от художниците Сашо Евтимов, Ваклин Василев и Даря Евтимова. Куратор на изложбата е Светлана Панайотова.
Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата
Договор № РД11-00-194/ 27.06.2019 г.

Вижте репортаж на ТВ Кракра от откриването на изложбата тук

Поздравът на ЖФПГ „Седмошарица“