Виртуална изложба

Народно читалище „Нови хоризонти – 2009“ и НГПИ „Свети Лука“ – София представят виртуална изложба с работи на участниците в петото издание на Лятната академия „Давам ти дъгата за наследство“ – перник 2019.
Изложбата можете да разгледате ТУК
Петото издание на Лятна академия по изобразително изкуство „Давам ти дъгата за наследство“ Перник 2019 е съвместна инициатива на Народно читалище „Нови хоризонти – 2009“, НГПИ „Свети Лука“ – София и Настоятелството при учебното заведение. Проектът е на стойност 5643,00 лева. Финансира се от МК с 2943,30 лева. Съфинансира се от НГПИ „Св. Лука“- Сдружение училищно настоятелство с 2450,00 лева и НЧ „Нови хоризонти 2009“ с 250,00 лева. В рамките на проекта се проведе едноседмична академична сесия и две изложби за представяне работите на участниците в академията.
Проектът „V Лятна академия по изобразително изкуство „Давам ти дъгата за наследство“
Перник 2019“ е резултат на публично партньорствокоето, което в хода на изпълнението му промени характера си на публично-частно, привличайки допълнително съфинансиране за закупуване на още десет броя стативи, което даде възможност за професионалното представяне на творбите – резултат от основната дейност по проекта – творческата работа на участниците.
Реализирани са всички предвидени дейности съгласно предварителния график:
 Управление на проекта: сформиране на екипи; закупуване на материали; сключване на договори; дейности по информираност и публичност. Отчети по проекта.
 Творчески ателиета по живопис, графика и скулптура.
 Експониране на творбите от пленера в изложба „Знаците на младостта“ в град Перник.
 Експониране на творбите от пленера в изложба „Знаците на младостта“ в град София.
 Представяне на резултатите от проекта.
Изпълнени са основните цели на проекта. Постигнати са очакваните резултати резултати:
• Значително се повиши нивото на инициативата Лятна академия и авторитета на форума на регионално ниво, което ще подпомогне в следващите години развитието му на национално и международно ниво.
• Придобити нови творчески умения от участниците в академията.
• Професионално бяха представени произведения на младите творци – резултат от новите им творческите умения.
• Популяризирано в степен на регионално събитие на Лятната академия сред широк кръг публики.
• Привличени бяха нови партньори и има ясно заявен интерес от участници в следващи издания на академията
Като резултат от проекта екипът отчита още изработването на нов графичен символ на проявата от участници в академията и утвърждаването й като ежегодна проява в Програмата на НЧ „Нови хоризонти – 2009” през следващите години в непрекъснато продължаващо развитие.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата
Договор № РД11-00-194/ 27.06.2019 г.