Народно читалище „Нови хоризонти – 2009” е ново читалище на територията на Община Перник. Учредителите му разгръщат инициативата за създаване на нова културно-информационна организация, съзнавайки, че новото време изисква качествено ново отношение към потребностите на хората. Мисията на “Нови хоризонти” е да се направи читалище от нов тип, в което да се разгърнат креативността и иновациите. Във времето на информационното общество, когато вълната на новите технологии е всеобхватна, целта на читалището е да предоставя услуги, основани на виртуалната библиотека, на електронните информационни зали в отговор на интерактивните интереси на младите хора, на представителите на изкуството и културата, на бизнеса, на хората на науката и на всички, които ценят духовността.

В контекста на промените в Закона за народните читалища в България НЧ „Нови хоризонти – 2009” ориентира основните си дейности в направлението предоставяне на информационни услуги за гражданите, генериране на значими обществени събития и граждански позиции, създаване на културно пространство, основано на устойчиви национални и европейски ценности.

снимка 1

Светлана Панайотова
Председател на Настоятелството на НЧ „Нови хоризонти-2009″

VladoRusev

Владимир Русев
Секретар на НЧ „Нови хоризонти-2009″

ГФО 2019   ГФО 2018    ГФО 2017

ПРОГРАМА ЗА 2021

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЛИПСА НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ