ЗАПОЧВА ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

ЗАПОЧВА ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ

НЧ „Нови хоризонти 2009“ започна изпълнението на Проект „Лятна академия по изобразително изкуство 2021 Давам ти дъгата за наследство“, Договор номер  ЦФП-8/20.09.2021 Проектът се реализира от НЧ „Нови хоризонти 2009“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма: Целево финансово подпомагане /сесия 2022. 

Проектът акцентира върху традиционно събитие, което през последните години динамично се разви и през 2021 има национален характер. В него водещата организация НЧ „Нови хоризонти 2009“ град Перник си партнира с НУИИ „Илия Петров“ град София, НХГ „Цанко Лавренов“ град Пловдив и НУИ „Добри Христов“ град Варна. Академията е част от програмата на НЧ „Нови хоризонти – 2009” през 2021 година.  Това е седмото поредно издание на лятната академия, в което участие ще вземат осемнайсет възпитаници на трите училища, изучаващи изящни изкуства, лауреати на различни конкурси, представяли свои работи  в изложби и художествени работилници у нас и в чужбина. 

Основните дейности по проекта са едноседмична творческа работа на участниците в направленията живопис, графика и скулптура и представяне на произведенията им в три едномесечни изложби в София и/или Перник, в Пловдив и Варна пред широк кръг публики. Настоящото издание на академията осигурява възможност за продължителна творска работа на участниците, сформирайки три отделни класа по графика, живопис и скултура – по двама участници от всяко училище във всеки един от трите класа. Това е поредна стъпка в развитието на форума да работи активно с млади хора от цялата страна, ангажирани творчески и професионално с изобразителното изкуство. С настоящия проект Академията затвърждава полето на своето развитие в новото измерение с привличането като участници в нея на средношколци, професионално ангажирани с изкуствата  от три елитни средни училища в трите своеобразни столици (административната, културната и морската) на страната – София, Пловдив и Варна. Съвместно партньорите разработиха програмата  на академията, в която са включени три жанра: графика, живопис и скулптура. Общият брой на участниците е осемнайсет, по шест във всяко едно от трите направления. 

Творческите ателиета  по проекта ще се проведат в периода 11-16 юли 2022 година в база Невен на УОС в Кранево с финансовата подкрепа на  на Трелеборг сийлинг солюшънс Перник ЕООД. В рамките на една седмица участниците ще пребивават заедно в творческа среда и ще работят по шест дни,  всеки в своя жанр под вещото ръководство на квалифицирани преподаватели. Произведенията, резултат от работата на участниците в академията, ще бъдат аранжирани и представени професионално в три изложби. Трите представяния ще ангажират вниманието на различен, широк кръг публики, което ще подпомогне привличането на нови участници в инициативата, с цел утвърждаване на форума като национално, а впоследствие и като международно творческо събитие. 

Проектът цели: повишаване нивото в творческо отношение на Лятната академия; утвърждаването й като авторитетен форум на национално ниво; повишаване степента на творческите умения от участниците в конкурентна среда разнообразието и разнообразие на културния живот в страната.

Партньори