СЕДМОШАРИЦА ЩЕ ПЕЕ В КОПРИВЩИЦА - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

СЕДМОШАРИЦА ЩЕ ПЕЕ В КОПРИВЩИЦА

Традиционно песенно творческо и облекло ще представят изпълнители от ЖВПГ „Седмошарица“ при НЧ „Нови хоризонти 2009“ в програмата на ХІI Национален събор на народното творчество Копривщица - 2022 г.

Като групов изпълнител на песенно творчество - ЖФПГ „Седмошарица“ участва с изпълнение на песните „Сбирали се момите“ и „Тлака тлачи“. Песенните образци се изпълняват на седенки. Записани са от Еленка Димитрова от село Дивотино, община Перник. Знае ги от майка си Виолетка Стоичкова от село Църнел. Като индивидуален изпълнител на песенно творчество в събора ще се представи Стефка Велинова  с песните

„Заборчил Стоян“ по вариант на Божурка Тупанкова от село Студена, и „Сещай се, Станке.“ - хороводна песен, научена от майка й Люба Първанова от Перник. Еленка Димитрова ще представи литак, изработен от Станка Миланова от село Църнел, община Перник. Предаден на Виолетка Миланова от село Дивотино, използван до 2000 година. Ползван от Еленка Димитрова, ушит за Великден с характерна паралента.

Представянето на участниците от област Перник в ХІI Национален събор на народното творчество Копривщица - 2022 е на шеста сцена от 10:00 до 16:30 часа в събота, 6 август 2022 г.

Партньори