НФ „КУЛТУРА“ ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОЕКТ НА ЧИТАЛИЩЕТО - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

НФ „КУЛТУРА“ ЩЕ ФИНАНСИРА ПРОЕКТ НА ЧИТАЛИЩЕТО

Национален фонд „Култура“ обяви резултатите по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ с решение на Управителният съвет на фонда от 8 август 2022 г. За финансиране, след корекции на дейности и финансови средства от бюджета, е одобрен проекта „Традиционното изкуство в новото време“ на НЧ „Нови хоризонти 2009“. Одобреното финансиране от НФ „Култура“ е в размер на двайсет и шест хиляди лева. Дейностите се съфинансират от НЧ „Нови хоризонти 2009“ и община Перник, която е партньор по проекта. Предстои подписване на договор с НФ „Култура“ за финансиране и изпълнение.

Проектът насърчава, подпомага развитието и представя пред публики традиционно песенно творчество; популяризира творчеството в това направление; популяризира локалните фолклорни празници; подпомага и утвърждава конкурса за традиционно песенно и музикално творчество „Гласове и мелодии от Пернишко“ за продължаване процеса на опазване и популяризиране на традиционното музикално и песенно наследство на Пернишкия регион.

Решението за финансиране на проекта е на база следната мотивация: „Народно читалище „Нови хоризонти – 2009” е културно-информационна организация от нов тип, развиваща дейност с ясното съзнание, че новото време изисква качествено ново отношение към потребностите на хората. Организацията има професионален екип, множество дейности, клубове, школи. Присъстват значимо в медийното пространство. Осъществява културни прояви извън големи градски центрове. Проектът "Традиционното изкуство в новото време" включва дейности за развитие на традиционното песенно творчество в региона и конкурс "Гласове и мелодии от Пернишко". Проектът насърчава, подпомага развитието и представя пред публики традиционно песенно творчество и популяризира локалните фолклорни празници; подпомага и утвърждава конкурс за традиционно песенно и музикално творчество за продължаване процеса на опазване и популяризиране на традиционното музикално и песенно наследство на Пернишкия регион. Предвижда подбор на песни и музикални образци, които на електронен носител ще бъдат разпространени за нуждите на изпълнителите, включва и книжно издание. Проектната документация е добре подготвена, ясно структурирана, мотивирана.“

 

Партньори