КОНКУРС - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

КОНКУРС

НЧ „Нови хоризонти 2009“ работи активно за развитие и обогатяване на културния живот на местната общност, запазване на обичаите и традициите, развитие на творческите и духовни заложби у хората, обогатяване на техните знания и възпитание в общочовешките ценности, местните и националните традиции и културата на българите.

В изпълнение на своите цели НЧ „Нови хоризонти 2009“ разработи, спечели финансиране и изпълнява проекта „Традиционното изкуство в новото време“, финансиран от Национален фонд „Култура” по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество /сесия 2022 - Договор номер LI-2022-160 от 13.08.2022 г.

 

По проекта се организира Конкурс за традиционно песенно и музикално творчество

„Гласове и мелодии от Пернишко“

за продължаване процеса на опазване и популяризиране на традиционното музикално и песенно наследство на Пернишкия регион, където традиционното пеене се характеризира със сложна техника на изпълнение. Конкурсът е насочен към артисти любители и професионалисти в областта на традиционното песенно и музикално творчество, които при участието си в конкурсната програма заедно с песни от своя репертоар да изпълнят и песенни образци от Граово. Право на участие имат изпълнители на песенен фолклор и на инструментална народна музика (фолклорни инструменти, акордеон, кларинет).

Конкурсът ще се проведе на първи май 2023 година на открита сцена в района на пернишката крепост.

Галаконцертът ще е вечерта пред Двореца на културата.

Конкурсът ще се провежда ежегодно в два раздела:

  • народно пеене
  • инструментални изпълнения

 

Организаторите определят три категории изпълнители:

  1. Любители
  2. Учащи в музикални училища, музикални паралелки и университети
  3. Професионалисти

В категория „Любители“ участниците се състезават в три възрастови групи:

I група

II група

III група

5 ÷ 10 години

11 ÷ 15 години

16 +

 

В категория „Учащи“ участниците се състезават в три възрастови групи:

I група

II група

III група

7 ÷ 14 години

15 ÷ 19 години

20 +

 

Общото времетраене за представяне на всеки участник не надвишава шест минути.

В конкурсната програма участниците инструменталисти изпълняват задължително по една граовска мелодия и една мелодия от регион по произход или по избор.

Певците представят една песен от регион по произход или по избор и задължително една песен от репертоара на популярен изпълнител от Пернишко. Задължителните песни за участниците в конкурсната програма за 2023 и 2024 година са от репертоара на:

 

2023

Лиляна Галевска

Славка Секутова

Станчо Стоилов

2024

Радка Алексова

Снежана Витанова

Павел Сираков

 

Изпълнителите на песенно творчество в категория „Любители“ се представят с една бърза и една бавна или с две бързи песни до три куплета; в категориите „Учащи“ и „Професионалисти“ се представят с една бавна (безмензурна) народна песен до два куплета и една бърза - до три куплета.

Изпълнителите инструменталисти в категория „Любители“ се представят с две бързи пиеси - една  граовска и друга от фолклорна област по избор;  от категории „Учащи“ и „Професионалисти“ изпълняват по една бавна и една бърза пиеса – една граовска и друга от фолклорна област по избор.

Съпроводът за изпълнители на народни песни е по желание, ако е на ел. носител - задължително на флаш-памет! Носителят се представя половин час преди участието.

Представянето ще се оценява от експертно жури в състав: доц. Наталия Рашкова, Венцислав Андонов и Валерия Момчилова

            Класираните на призови места ще получат парични и предметни награди, осигурени от спонсори на конкурса.                          

Заявките за участие се подават в срок до 20 април на сайта на НЧ „Нови хоризонти 2009“ на адрес: https://novi-horizonti.com/request.php  в раздел онлайн заявки от основното меню https://novi-horizonti.com/request.php За връзка със сайта използвайте QR кода:

 

Партньори