ОБЩО СЪБРАНИЕ - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

ОБЩО СЪБРАНИЕ

До членовете на НЧ “Нови хоризонти – 2009” гр. Перник

ПОКАНА

Каним Ви на Общо отчетно – изборно събрание на Народно читалище “Нови хоризонти – 2009” – гр. Перник, което ще се проведе на 26.03.2023 г. от 10:00 ч. в Бизнес комплекс “Елена”, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” № 23, офис 101 при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на НЧ “Нови хоризонти – 2009” за 2022 година.
  2. Финансов отчет на НЧ “Нови хоризонти – 2009” за 2022 година.
  3. Доклад на Проверителната комисия.
  4. План за работата на НЧ “Нови хоризонти – 2009” за 2023 година.
  5. Разни.

Председател на Настоятелство:

Светлана Панайотова

Партньори