ПРОТОКОЛ ОТ КОНКУРСА „ГЛАСОВЕ И МЕЛОДИИ ОТ ПЕРНИШКО“ 2024 Г. - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

ПРОТОКОЛ ОТ КОНКУРСА „ГЛАСОВЕ И МЕЛОДИИ ОТ ПЕРНИШКО“ 2024 Г.

 

ПРОТОКОЛ

Конкурс за традиционно песенно и музикално творчество

„Гласове и мелодии от Пернишко“

 

Днес, 1 май 2024 г., на откритата сцена в района на Пернишката крепост се проведе Конкурс за традиционно песенно и музикално творчество „Гласове и мелодии от пернишко“, организиран от НЧ „Нови хоризонти-2009 г.“ и реализиран с финансовата подкрепа на Министерство на културата, по договор № РД11-00-56 / 30.04.2024 г.

 

Участниците в конкурса бяха оценени от жури в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: доц. д-р Наталия Рашкова – етномузиколог

ЧЛЕНОВЕ:  1. Верка Момчилова – музикален педагог

                         2. Нонка Кръстева – музикален педагог и фолклорист

 

            Журито класира участниците в конкурса, както следва:

 

НАГРАДА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК (ПЛАКЕТ)

се присъжда на:

Певческа група „Дренчанки“ към НЧ „Благой Попов“, с. Дрен (общ. Радомир), р-л: Лариса Кирилова

Фолклорно трио „Авлига“ към  НЧ ,,Пейо Крачолов Яворов-1978“, гр. Дупница, с р-л: Райна Христова

 

 

НАГРАДА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА ПРИНОС В ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА НАРОДНОТО ПЕСЕННО И МУЗИКАЛНО ТВОРЧЕСТВО (ПРЕДМЕТНА НАГРАДА) се присъжда на:

Габриела Стефанова Миланова  – НЧ „Христо Ботев-1928г.“ с. Копаница (общ. Радомир)

Стела Петрова Пачева – НЧ „Крюгер Николов – 1922“ , с. Пещера (общ. Земен)

Маргарита Зарева – НЧ „Нови хоризонти-2009 г.“

 

 

НАГРАДИ ДИПЛОМ И ПЛАКЕТ

 

КАТЕГОРИЯ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

I  МЯСТО

Габриела Стефанова Миланова  – НЧ „Христо Ботев-1928г.“ с. Копаница (общ. Радомир)

 

II  МЯСТО

Стела Петрова Пачева – НЧ „Крюгер Николов – 1922“ , с. Пещера (общ. Земен)

 

III  МЯСТО

Маргарита Зарева – НЧ „Нови хоризонти-2009 г.“

 

 

КАТЕГОРИЯ ЛЮБИТЕЛИ

 

ДЕЦА

I  МЯСТО

Крисия Бориславова Валериева – ОК „Дворец на културата“, гр. Перник, р-л: Силвия Симеонова

 

II  МЯСТО

Яна Иванова Георгиева - ЦПЛР-ОДК гр. Перник, р-л: Мариана Янкулова

 

III  МЯСТО

Емма Захариева Кирилова - ЦПЛР-ОДК гр. Перник, р-л: Мариана Янкулова

 

МЛАДЕЖИ

I  МЯСТО

Габриела Бойкова Бойкова – ОК „Дворец на културата“, гр. Перник, р-л: Силвия Симеонова

Лили Николаева Иванова – ОК „Дворец на културата“, гр. Перник, р-л: Силвия Симеонова

 

II  МЯСТО

Милица Севдалинова Хаджиева – ОК „Дворец на културата“, гр. Перник, р-л: Силвия Симеонова

Вяра и Поля Дрангажови – дует – ВС Нуша, гр. София, вок. р-л: Нели Андреева

 

III  МЯСТО

Яница Емилова Иванова - ЦПЛР-ОДК гр. Перник, р-л: Мариана Янкулова

Георги Пламенов Неделчев

 

ВЪЗРАСТНИ

I  МЯСТО

Женя Любомирова Мартинова – ОК „Дворец на културата“, гр. Перник, р-л: Силвия Симеонова

 

II  МЯСТО

Дана Найденова Тасева – НЧ „Христо Ботев-1928г.“ с. Копаница (общ. Радомир)

 

III  МЯСТО

Стилян Петров Сотиров – ОК „Дворец на културата“, гр. Перник, р-л: Силвия Симеонова

 

 

ПООЩРИТЕЛНИ  ГРАМОТИ се присъждат на:

НЧ „Васил Левски-1968г“ с. Рударци (общ. Перник)

НЧ „Христо Ботев-1928г.“ с. Копаница (общ. Радомир)

НЧ „Пробуда-1937 г.“, с. Кладница (общ. Перник)

НЧ „Крюгер Николов-1922“, с. Пещера (общ. Земен)

НЧ „Нови хоризонти-2009“, гр. Перник

София Хейцман Костова - ЦПЛР-ОДК гр. Перник, р-л: Мариана Янкулова

Георги Георгиев Зонев – НЧ „Христо Ботев-1928г.“ с. Копаница (общ. Радомир), р-л: Габриела Миланова

Асен Георгиев Денчев – НЧ „Христо Ботев-1928г.“ с. Копаница (общ. Радомир), р-л: Габриела Миланова

Ванеса Венциславова Стефанова – ОК „Дворец на културата“, гр. Перник, р-л: Силвия Симеонова

Йоан Яворов Драганов – ОК „Дворец на културата“, гр. Перник, р-л: Силвия Симеонова

Габриела Запрянова Запрянова от НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Раковски

Йоана Георгиева Георгиева – ОК „Дворец на културата“, гр. Перник, р-л: Силвия Симеонова

 

 

Председател: доц. д-р Наталия Рашкова 

Членове:       Верка Момчилова 

                           Нонка Кръстева

 

Партньори