Картини на колела - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Картини на колела

Проект:
Картини на колела

Реализиран през периода:
юни – септември 2014

Финансиране:
Община перник и партньори

Стойност на проекта:
3497.70 лв.

Кратко описание: Цел на проекта: да обучи младежите в Община Перник в техниките за работа с аерограф. Младите художници ще сътворят свои творби върху автомобили, части от автомобили, мотциклети, каски и аксесоари в свое ателие, осигурено и оборудвано с необходимата техника в рамките на проекта под ръководството на художници – доказани творци в сферата на неконвенционалното изкуство. През целия жизнен цикъл на проекта се провеждат хепънинги, пърформанси и инсталации, които представят достиженията на талантите на „Нови хоризонти”.

Партньори