Интерактивна карта Корени - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Интерактивна карта Корени

Проект:
Интерактивна карта „Корени”

Реализиран през периода:
юни – декември 2012

Финансиране:
Национален фонд „Култура”

Стойност на проекта:
6000.00 лв.

Кратко описание: Цел на проекта: изработване на виртуална карта с културни, природни, етнографски и исторически обекти на територията на Пернишка област.Идеята на проекта е да се осъществява съвместно с ученици, младежки и културни организации, както и с любителски групуи, интересуващи се от преокриване на богатствата  на културата на родния край.Картата ще бъде своеобразен пътеводител на хора с интереси в областта на селския и културен туризъм.

Партньори