Съпокровителите на Европа - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Съпокровителите на Европа

Проект:
Съпокровителите на Европа – изследване на иконографската традиция в изписване образите на Св. Св. Кирил и Методий.

Реализиран през периода:
януари-май 2011

Финансиране:
Собствено финансиране

Стойност на проекта:
0 лева

Кратко описание: Цел на проекта: изследвайки стенописите, изобразяващи образите на Светите братя в християнските храмове, проектът проследява житието, мисиите и отражението им за християнството и духовния облик на Средновековието. Проектът представя Св. Св. Кирил и Методий като личности и световни мисионери, които дават решителен принос за изграждането на Европа, не само в рамките на религиозното и християнско определение, но и за културното единение.

Партньори