Техника за багрене и тъкане - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Техника за багрене и тъкане

Проект:
Техника за багрене и тъкане – съчетание на традицията и модерността.

Реализиран през периода:
януари-декември 2010

Финансиране:
Организация: Програма „Автентичен фолклор” на Национален фонд „ Култура”

Стойност на проекта:
8000.00лв.

Кратко описание: Целта на проекта е да преплете традицията и модерността като представи традиционните техники за изработка и багрене на тъкани, за изработка на орнаменти и шевици като ги представи като модели, приложими към съвременния дизайн на облеклото.Ще се изучават и популяризират техниките на предене, тъкане и багрене. Ще се проектират и  изработят облекла с традиционно изработените тъкани и орнаменти и ще се представи ревю с изработените модели в галериината зала на читалището.

Партньори