Електронна читалня - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Електронна читалня

Проект:
Електронна читалня

Реализира се през периода:
октомври – декември 2015

Финансиране:
Сдружение „Международна младежка камара -България”

Стойност на проекта:
В натура

Кратко описание: Народно читалище „Нови хоризонти 2009″ кандидатства с проект и спечели два лаптопа в конкурса „100 за 100″. Читалището кандидатства по програмата с проект за създаване на Електронна читалня по конкурсната тема „Промяната, която искам да бъда“. Двата лаптопа са на разположение на читателите в офиса на читалището на ул. Радомир 1 в Перник. Неколкостотин електронни книги вече попълват електронната библиотека в читалището.
Проектът се организира от Сдружение „Международна младежка камара -България” (Junior Chamber International – Bulgaria). „Си 3 ай Европа“ ЕООД дари на JCI Bulgaria 100 броя употребявани, но добре запазени и функционални лаптопа, с които се инициира проект „100 за 100″.

Партньори