ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА 2016 ГОДИНА - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ЗА 2016 ГОДИНА

Народно читалище „Нови хоризонти 2009″ представи в МК Информационна карта за дейността си през 2016 година. Картата е видима в Регистъра на народните читалища

Партньори