ПРАХОВИТЕ ЧАСТИЦИ - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

ПРАХОВИТЕ ЧАСТИЦИ

Клуб „Жива природа“ при читалище „Нови хоризонти 2009″ инициира и в партньорство с „Екологистик А“ ЕООД проведе на 7 март дискусия по темата „Фините прахови частици в атмосферния въздух. Подробно с актуална информация по проблема запознаха участниците в срещата еко-експертите Гергана Кантранджиева и Диана Иванова. В дискусията се включиха представители на активната група Дишай Перник, инициатори на множество събития и прояви по опазване чистотата на въздуха и околната среда. Още информация в кратко резюме вижте тук: КАВ_Перник.

Партньори