ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2019 - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2019

Петото издание на Лятна академия по изобразително изкуство „Давам ти дъгата за наследство“ Перник 2019 е съвместна инициатива на Народно читалище „Нови хоризонти – 2009“, НГПИ „Свети Лука“ – София и Настоятелството при учебното заведение. Проектът е на стойност 5643,00 лева. Финансира се от МК с 2943,30 лева.  Съфинансира се от НГПИ „Св. Лука“- Сдружение училищно настоятелство с 2450,00 лева и НЧ „Нови хоризонти 2009“ с 250,00 лева. В рамките на проекта се проведе едноседмична академична сесия и две изложби за представяне работите на участниците в академията. В програмата  на академията бяха включени три жанра: графика, живопис и скулптура. В рамките на една седмица участниците, десет отличени възпитаници на НГПИ „Св. Лука“, в творческа среда, в хотелската база на Община Перник в село Рударци работиха по два дни във всеки жанр под ръководство на квалифицирани преподаватели. Бяха проведени творчески срещи и  практическа работа в Църногорски манастир „Св. Св. Безсребреници и Чудотворци Козма и Дамян Асийски“ по време на традиционния тридневен събор в светата обител. Произведенията, резултат от работата на участниците в академията, бяха представени професионално в две изложби в Перник през месец август и в София през месец септември 2019 година.

Партньори