Лятна академия по изобразително изкуство 2020 Давам ти дъгата за наследство - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Лятна академия по изобразително изкуство 2020 Давам ти дъгата за наследство

Проектът акцентира върху вече традиционно културно събитие в Перник – Лятна академия по изобразително изкуство 2020 „Давам ти дъгата за наследство“  и изложба за представяне на резултатите. Академията е част от програмата на НЧ „Нови хоризонти – 2009” през 2020 година.  Това е шестото поредно издание на лятната академия, в което участват двама ключови партньори НГПИ „Св. Лука“ и НУИИ „Илия Петров“. В академия участие вземат двайсет и четирима възпитаници на двете учебни заведения, професионално изучаващи приложни и изящни изкуства, лауреати на различни конкурси, представяли свои работи  в изложби и художествени работилници у нас и в чужбина. Основните дейности по проекта са едноседмична творческа работа на участниците в направленията живопис, графика и скулптура и представяне на произведенията им в две изложби в Перник и София пред широк кръг публики. За разлика от предходното, настоящото издание на академията осигурява възможност за по-продължителна творска работа на участниците, сформирайки три отделни класа по графика, живопис и скултура. Това е нов момент в работата на академията, в която досега всички участници работеха едновременно и в трите направления. Новият подход има за цел да усъвършенства уменията на участниците в съответните направления за усвояване на нови професионални учения и постигане на по-високи творчески резултати.

Проектът „Лятна академия по изобразително изкуство 2020 „Давам ти дъгата за наследство“  е на стойност 4795,00 лева и се финансира от Министерство на културата по Договор № РД 11-06-152/02.09.2020 година. 

Партньори