СТАРТИРА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2020 - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

СТАРТИРА ЛЯТНА АКАДЕМИЯ 2020

Лятната академия по изобразително изкуство 2020 „Давам ти дъгата за наследство“ е Проект на НЧ „Нови хоризанти 2009“ в партньорство с НГПИ „Св. Лука“ и НУИИ „Илия Петров“. Финансира се от министерство на културата по Договор № РД 11-06-152/02.09.2020 година, след успешно защитен от читалището и партньорите проект.

Проектът акцентира върху вече традиционно културно събитие в Перник – Лятна академия по изобразително изкуство 2020 „Давам ти дъгата за наследство“  и две изложби за представяне на резултатите. Академията е част от програмата на НЧ „Нови хоризонти – 2009” през 2020 година.  Това е шестото поредно издание на лятната академия, в което участват двама ключови партньори НГПИ „Св. Лука“ и НУИИ „Илия Петров“. В академия участие вземат двайсет и четирима възпитаници на двете учебни заведения, професионално изучаващи приложни и изящни изкуства, лауреати на различни конкурси, представяли свои работи  в изложби и художествени работилници у нас и в чужбина. Основните дейности по проекта са едноседмична творческа работа, която започна на 21 и ще продължи до 27 септември, на участниците в направленията живопис, графика и скулптура и представяне на произведенията им в две изложби в Перник и София пред широк кръг публики. Класовете в направленията живопис и графика провеждат заниманията си в НГПИ „Св. Лука“. Ръководител в направление графика е Сашо Евтимов, а в направление живопис Ирма Водева. Класът в направление скулптура работи в НУИИ „Илия Петров“ под ръководството на Момчил Илиев.

Настоящото издание на академията дава възможност за по-продължителна творска работа на участниците, сформирайки три отделни класа по графика, живопис и скултура. В класа по живопис се включиха Моника Манова, Калина Иванова, Жана Соколова, Амалия Мочи, Галя Георгиева, Ния Иванова, Кала Вилнер и Мария Василева. В направление графика участници тази година са Анджела Тенева, Борис Пращилски,Рим Рамадан, Ивана Стоянова, Виктория Иванова, Пламена Колевска, Дара Бъчварова и Дара Трайчева. Класът по скулптура привлече вниманието на Илияна Найденова, Карина Крумова, Севар Георгиев, Деница Захариева, Йоана Стоилова, Нелинда Стоилова, Кая Иванова и Катерина-Елизабета Гил.

Проектът „Лятна академия по изобразително изкуство 2020 „Давам ти дъгата за наследство“  е на стойност 4795,00 лева и се финансира от Министерство на културата по Договор № РД 11-06-152/02.09.2020 година. 

Партньори