Vip Gallery – постоянно действаща художествена галерия - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Vip Gallery – постоянно действаща художествена галерия

Vip Gallery работи по представяне и популяризиране на автори и произведения на изобразителното изкуство от общината. Организира пленери за художници от Перник и гостуващи творци. Представя творби и автори във Vip Gallery и галерия „При Кмета“ във връзка с конкретните събития от програмата и при допълнителни прояви от подобен характер, свързани с дейността на галерията.

Партньори