Артцентър Нови хоризонти - Школа по изобразително изкуство. - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Артцентър Нови хоризонти - Школа по изобразително изкуство.

 

 

 

Артцентър Нови хоризонти продължава работа в ателиетата на Школата по изобразително изкуство. По програмата за 2022 година Школата продължаващо ще развива дейнтости в областта на изящното изкуство. Ще се работи в партньорство с училища в общината в мобилни ателиета, а при продължаваща епидемична обстановка и дистанционно.

Партньори