Клуб Корени - по етнология, фолклористика, краезнание - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Клуб Корени - по етнология, фолклористика, краезнание

 

 Клубът работи активно работа в тясно сътрудничество и партньорство с НПО по темата „Опазване на културното наследство“ на територията на общината и областта. Ръководител на клуба е етнолога Цветана Манова. Ще продължи дейностите в цикъла инициативи за запознаване на младите хора с практики от бита и традициите на перничани в празничните дни от народния календар и традиционните практики в градския бит.

Партньори