Клуб Сурва - за пазители на традицията и почитатели на обичая - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Клуб Сурва - за пазители на традицията и почитатели на обичая

 

 Работи по представяне и популяризиране на традиционната култура, свързана с обредното маскиране в страната и чужбина.Ръководител на клуба е д-р Милена Любенова. Развива контакти и партньорства в страната и чужбина. Популяризира мерки и практики за опазване на традиционния празник „Сурва в Пернишко“ като елемент от Световната листа на нематериалното културно наследство (НКН) на човечеството.

Партньори