Женска фолклорна певческа група Седмошарица - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Женска фолклорна певческа група Седмошарица

 

Женска фолклорна певческа група „Седмошарица“ ЖФПГ „Седмошарица“ издирва, съхранява, поддържа и популяризира образци на традиционното певческо изкуство от регион „Граово“. Представя репертоара си в традиционни и он-лайн публични събития, конкурси и фестивали. Формацията ще участва през 2022 година във всички общински и регионални конкурси, събори и фестивали. Ръководител на ЖФПГ е Елена Димитрова. Ще се търсят възможности за представяне на състава и в други форуми в страната и чужбина.

Партньори