Изложба живопис - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Изложба живопис

Изложба живописПроект:
Изложба живопис, посветена на рождения ден на НЧ „Нови хоризонти-2009” – „Всичко за Перник”

Реализиран през периода:
май-юни 2012

Финансиране:

Община перник и партньори

Стойност на проекта:
2551.00 лв.

Кратко описание: Цел на проекта: представяне на изложба-живопис с творби на пернишки художници по предварително зададена тема: „Всичко за Перник”.Създаване на фонд от картини, посветени на културни, исторически, географски и етногрфски забележителности на Перник. Популяризиране на красотата и богатството на родния край. Изобразяване на значими обекти- църкви, манастири, археологически паметници и прочие.