Лятна академия по изобразително изкуство 2020 Давам ти дъгата за наследство - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Лятна академия по изобразително изкуство 2020 Давам ти дъгата за наследство

Лятна академия по изобразително изкуство 2020 Давам ти дъгата за наследствоПроектът акцентира върху вече традиционно културно събитие в Перник – Лятна академия по изобразително изкуство 2020 „Давам ти дъгата за наследство“  и изложба за представяне на резултатите. Академията е част от програмата на НЧ „Нови хоризонти – 2009” през 2020 година.  Това е шестото поредно издание на лятната академия, в което участват двама ключови партньори НГПИ „Св. Лука“ и НУИИ „Илия Петров“. В академия участие вземат двайсет и четирима възпитаници на двете учебни заведения, професионално изучаващи приложни и изящни изкуства, лауреати на различни конкурси, представяли свои работи  в изложби и художествени работилници у нас и в чужбина. Основните дейности по проекта са едноседмична творческа работа на участниците в направленията живопис, графика и скулптура и представяне на произведенията им в две изложби в Перник и София пред широк кръг публики. За разлика от предходното, настоящото издание на академията осигурява възможност за по-продължителна творска работа на участниците, сформирайки три отделни класа по графика, живопис и скултура. Това е нов момент в работата на академията, в която досега всички участници работеха едновременно и в трите направления. Новият подход има за цел да усъвършенства уменията на участниците в съответните направления за усвояване на нови професионални учения и постигане на по-високи творчески резултати.

Проектът „Лятна академия по изобразително изкуство 2020 „Давам ти дъгата за наследство“  е на стойност 4795,00 лева и се финансира от Министерство на културата по Договор № РД 11-06-152/02.09.2020 година.