Дейности - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

ДЕЙНОСТИ

Vip Gallery – постоянно действаща художествена галерия
Vip Gallery работи по представяне и популяризиране на автори и произведения на изобразителното изкуство от общината. Организира пленери за художници от Перник и гостуващи творци. Представя творби и автори във Vip Gallery и галерия „При Кмета“ във връзка с конкретните събития от програмата и при допълнителни прояви от подобен характер, свързани с дейността на галерията.

Артцентър „Нови хоризонти“ - Школа по изобразително изкуство.
Артцентър Нови хоризонти продължава работа в ателиетата на Школата по изобразително изкуство. По програмата за 2022 година Школата продължаващо ще развива дейнтости в областта на изящното изкуство. Ще се работи в партньорство с училища в общината в мобилни ателиета, а при продължаваща епидемична обстановка и дистанционно.
Лятна академия по изобразително изкуство „Давам ти дъгата за наследство“
Академията ще продължи своето развитие през творческата 2022 година и работата с професионално ангажирани средношколци в сферата на изобразителното изкуство. През 2021 година читалището кандидатства и спечели финансиране от НФ Култура по проект, чието реализиране, договорено, е отложено за изпълнение през 2022 г.

Клуб „Корени“ - по етнология, фолклористика, краезнание
Клубът работи активно работа в тясно сътрудничество и партньорство с НПО по темата „Опазване на културното наследство“ на територията на общината и областта. Ръководител на клуба е етнолога Цветана Манова. Ще продължи дейностите в цикъла инициативи за запознаване на младите хора с практики от бита и традициите на перничани в празничните дни от народния календар и традиционните практики в градския бит.

Клуб по журналистика за младежи бе преименуван в Клуб „Остро перо“
Клубът е форма за професионални творчески срещи на колегията от общината. Ръководител на клуба е Милена Исаева - журналист и приподавател. Място за професионални дискусии и коментари по актуални събития и теми от обществено-политическия живот в Перник и общината. Работи в партньорство с клуба по Журналистика при ГПЧЕ „Симеон Радев“ в Перник.

Клуб на художника – за майстори на четката от пернишко
Клубът на художника при читалището активна подпомага реализацията на едно от приоритетните направления в дейността на читалището - лятната академия по изобразително изкуство. Ръководител на клуба е художника Сашо Евтимов. Участва в подготовката и провеждането на творческите дейности, събития и прояви в годишната програма на читалището. Организира творчески срещи и подпомага професионалната дейност на млади творци.

Клуб „Сурва“- за пазители на традицията и почитатели на обичая
Работи по представяне и популяризиране на традиционната култура, свързана с обредното маскиране в страната и чужбина.Ръководител на клуба е д-р Милена Любенова. Развива контакти и партньорства в страната и чужбина. Популяризира мерки и практики за опазване на традиционния празник „Сурва в Пернишко“ като елемент от Световната листа на нематериалното културно наследство (НКН) на човечеството.

Клуб „Жива природа“- по екология, биоразнообразие и околна среда
Клуб „Жива природа“ работи по проблемни в екологично отношение теми и проблеми на местната общност. Ръководител на клуба е еколога Евгения Георгиева. Партнира си активно с НПО сектора за повишаване информираността на местната общност по проблемни в екологично отношение теми и проблеми.

Клуб „Поведи го, завърти го“ - за традиционно танцово изкуство
Клубът е форма за усвояване на традиционни танцови умения. Провежда репетиции под ръководството на квалифициран преподавател, хореографът Роман Михайлов за упражняване и придобиване на умения в областта на фолклорното танцово изкуство. Продължава работа по усвояването на нови танцови образци и умения за представяне пред публика.

Женска фолклорна певческа група „Седмошарица“
ЖФПГ „Седмошарица“ издирва, съхранява, поддържа и популяризира образци на традиционното певческо изкуство от регион „Граово“. Представя репертоара си в традиционни и он-лайн публични събития, конкурси и фестивали. Формацията ще участва през 2022 година във всички общински и регионални конкурси, събори и фестивали. Ръководител на ЖФПГ е Елена Димитрова. Ще се търсят възможности за представяне на състава и в други форуми в страната и чужбина.

Школа „София – the voice“
Школата е е сформирана през месец септември 2021 година, в началото на творчески сезон 2021/2022. Ръководител е поп-изпълнителката София Георгиева.. Приобщава млади изпълнители – деца и младежи. Провежда репетиционен процес за придобиване на умения и създаване на репертоар.

Вокална група за църковно пеене
Групата е сформирана през месец септември 2021 година, в началото на творчески сезон 2021/2022. Ръководител е свещеник Марио Михов. Групата приобщава изпълнители на църковни песнопения. Провежда репетиционен процес за придобиване на умения и създаване на репертоар.

Локален център за опазване на НКН в Пернишко
Дейността на центъра има за задача, чрез укрепване на организацията и повишаване на капацитета на членовете й, да подкрепи процеса на изпълнение на основните цели – да подпомогне опазването, проучването и популяризирането на двата значими елемента от нематериалното културно наследство на Пернишкия регион: - „Народният празник Сурова в Пернишко“ – елемент, вписан в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството (ЮНЕСКО) през 2015 г.; - „Селското хоро в Пернишко“ – елемент, вписан в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство през 2021 г.

Партньори