НОВА ВИЗИЯ НА САЙТА - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

НОВА ВИЗИЯ НА САЙТА

От днес е активен обновения сайт на НЧ „Нови хоризонти 2009“. Редизайнът на сайта е част от дейностите по Проект: „Разказваме мечти с рисунка и песен“ Договор номер LI159-22, който изпълнява НЧ „Нови хоризонти 2009“ в момента. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” по Програма: Подкрепа на частни организации в областта на любителското изкуство/сесия 2021

Сайтът на НЧ „Нови хоризонти 2009“ е с нова визия и допълнено съдържание. Виртуалната секция на Vip gallery и възможността за подаване на он-лайн заявки за участие в прояви и събития, организирани от читалището са нови елементи в сайта. Съвременната разработка модерно акцентира върху дейностите на читалището, което дава възможност информацията да достигне до по-широк кръг ползватели.

Партньори