РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ

На пресконференцията бяха отчетени резултатите от Проект „Лятна академия по изобразително изкуство 2021 Давам ти дъгата за наследство“, Договор номер ЦФП-8/20.09.2021 Проектът се реализира от НЧ „Нови хоризонти 2009“ с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" по Програма: Целево финансово подпомагане /сесия 2021

Проектът Лятна академия по изобразително изкуство 2021 „Давам ти дъгата за наследство“ се основава на традиционно събитие, което през 2021/22 има национален характер. Водещата организация НЧ „Нови хоризонти 2009“ град Перник изпълни проекта в партньорство с НУИИ „Илия Петров“ град София, НХГ „Цанко Лавренов“ град Пловдив и НУИ „Добри Христов“ град Варна. Това бе седмото поредно издание на лятната академия, в което участие взеха осемнайсет възпитаници на трите училища, изучаващи изящни изкуства. Настоящото издание на академията даде възможност за продължителна творческа работа на участниците, сформирайки три отделни класа по графика, живопис и скулптура – по двама участници от всяко училище във всеки един от трите класа. По този нов модел в академията се работи от 2020 година.

Екипът по проекта отчита висока степен на постигане на общите цели: Повишено ниво в творческо отношение на Лятната академия; Подпомогнато утвърждаване на Академията като авторитетен форум; Повишена степен на творческите умения на участниците в академията в конкурентна среда] Подпомогнато е разнообразието на културния живот.

Стриктното изпълнение на ангажиментите от страна на партньорите и водещата организация обуславя и постигане на заложените специфични цели: Придобити нови творчески умения от участниците в академията; Представени произведения на младите творци – резултат от новите им творческите умения; Популяризирана инициатива сред широк кръг публики; Привличане и ангажиране на нови творци и партньори.

Ефективното изпълнение на дейностите е довело до постигане на търсените резултати: Повишено ниво в творческо отношение на форума Лятна академия; Подпомогнато утвърждаване авторитет на Академията на национално ниво; Повишени и новопридобити творческите умения от участниците в академията като резултат от работата им в конкурентна среда; Допринесено разнообразие в културния живот; Представени професионално произведения на младите творци – резултат от новите им творческите умения; Много широко популяризиране на Лятната академия сред широк кръг публики; Привлечени нови участници и партньори.

В хода на изпълнение като част от проекта са реализирани дейностите: Експониране на творбите в изложба в град Варна; Експониране на творбите от пленера в изложба в град Пловдив; Експониране на творбите от пленера в изложба в град Перник; Виртуална изложба: ВИЖ ТУК

Лятната академия по изобразително изкуство 2021 „Давам ти дъгата за наследство“ надгради ежегодната традиционна инициатива на НЧ „Нови хоризонти – 2009“. След успешното партньорство през 2019 година с НГПИ „Св. Лука“, град София, през 2020 година в проекта бе въвлечен нов ключов партньор НУИИ „Илия Петров“. През 2021/22 година в настоящия проект партньорите бяха трима: НУИИ „Илия Петров“ град София, НХГ „Цанко Лавренов“ град Пловдив и НУИ „Добри Христов“ град Варна. Това е поредна стъпка в развитието на форума да работи активно с млади хора от цялата страна, ангажирани творчески и професионално с изобразителното изкуство.

Партньори