НАД СТО ИЗПЪЛНИТЕЛИ В КОНКУРСА - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

НАД СТО ИЗПЪЛНИТЕЛИ В КОНКУРСА

Над сто изпълнители ще вземат участие в първото издание на конкурса "Гласове и мелодии от Пернишко", който ще се проведе на 1 май 2023 година. Конкурсната програма ще е на открита сцена в района на пернишката крепост, а призьорите ще вземат участие в гала концерт от 18:30 часа пред Двореца на културата в центъра на град Перник. Конкурсът е етап от изпълнението на проекта: „Традиционното изкуство в новото време“ Договор номер LI-2022-160 от 13.08.2022 г. Проектът се реализира от НЧ „Нови хоризонти 2009“ с финансовата подкрепа на Национален фонд култура по Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество /сесия 2022. Партньори по проекта са Община Перник и СНЦ "Локално наследство". Шейсет и пет са подадените заявки за представяне в конкурсната програма от индивидуални и групови изпълнители на музикален и песенен фолклор. На участниците пожелаваме успешно представяне.

По проекта „Традиционното изкуство в новото време“ са изработени брошура "Старите празници на Перник", в която са представени популярните и почитани от местните жители празници. Брошурата е дело на екип на СНЦ "Локално наследство", който работи и по съставянето на сборник с народни песни от пернишко.Сборникът излезе под заглавие "Леко пое, далеко се чуе." Негов съставител е Мартин Борисов. В изданието са включени песни на Янушка Михайлова, Божурка Тупанкова, Бойка Секиранова, Валерия Момчилова, Василка Андонова, Гюрга Пинджурова, Ика Стоянова, Лиляна Галевска, Павел Сираков, Павлина Горчева, Радка Алексова, Славка Секутова, Снежана Витанова, Сорина Богомилова и Станчо Стоилов, както и песни от изданията "Народни песни и мелодии от Граова" на Мариана Янкулова и "Кемене ми дрънка - народни песни от Граово" на Нонка Кръстева.

Участниците в конкурса ще получат по един екземпляр от двете издания и флаш памет със записи на песните на утвърдени и популярни изпълнители от Пернишко, които да ползват при подготовката си за участие в конкурса през 2024 година, когато, съгласно регламента на конкурса, ще трябва да представят по една задължителна песен от репертоара на Радка Алексова, Снежана Витанова или Павел Сираков. Това специфично изискване в условието на конкурса има за цел да насочи вниманието на младите изпълнители на фолклорни песни към песенното и музикално богатство на пернишко и неговото специфично звучене и изпълнение.

Партньори