Давам ти дъгата за наследство - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Давам ти дъгата за наследство

Проект:
„Давам ти дъгата за наследство” практическо атр-ателие за самотни майки

Реализиран през периода:
януари – юни 2010

Финансиране:
Фондация „Работилница за граждански инициативи” и Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Еввропа.

Стойност на проекта:
3435.58 лв.

Кратко описание:
Идеята на проекта е създаване на арт ателие, в което самотните майки в приятна среда да придобият реални знания, умения и вяра в собствените си възможности.В ателието, те ще постигнат усвояване на техники в областта на текстила:багрене и тъкане, конструиране, моделиране и проектиране на облекла.Усилията са насочени към посредничество между самотните майки и бизнес средите в ролята им на потенциални работодатели.

Партньори