НАГРАДА ЗА НЧ НОВИ ХОРИЗОНТИ 2009 - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

НАГРАДА ЗА НЧ НОВИ ХОРИЗОНТИ 2009

През месец август 2021 година НЧ „Нови хоризонти 2009″ бе удостоено с наградата ПроКултура 2020-2021 в категория „читалище“ за принос в разширяването на достъпа на младите хора до култура посредством организирането и провеждането на Лятната академия по изобразително искуство „Давам ти дъгята за наследство“.

Наградите бяха обявени и връчени в рамките на VІІІ Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства“ през месец август 2021 година. Форумът се организира от Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт.

НЧ „Нови хоризонти 2009″ продължава развитието на Лятната академия по изобразително искуство „Давам ти дъгята за наследство“. Читалището разработи проект за финансиране на академията по програма на Национален фонд „Култура“. Проектът е одобрен и получава финансиране, но във връзка със ситуацията в страната дейностите по него ще се разсрочат и реализират през следващата 2022 година.

Партньори