Клуб Жива природа - по екология, биоразнообразие и околна среда - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Клуб Жива природа - по екология, биоразнообразие и околна среда

 

Клуб „Жива природа“ работи по проблемни в екологично отношение теми и проблеми на местната общност. Ръководител на клуба е еколога Евгения Георгиева. Партнира си активно с НПО сектора за повишаване информираността на местната общност по проблемни в екологично отношение теми и проблеми.

Партньори