Локален център за опазване на НКН в Пернишко - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

Локален център за опазване на НКН в Пернишко

 

Дейността на центъра има за задача, чрез укрепване на организацията и повишаване на капацитета на членовете й, да подкрепи процеса на изпълнение на основните цели – да подпомогне опазването, проучването и популяризирането на двата значими елемента от нематериалното културно наследство на Пернишкия регион: - „Народният празник Сурова в Пернишко“ – елемент, вписан в Представителната листа на нематериалното културно наследство на човечеството (ЮНЕСКО) през 2015 г.; - „Селското хоро в Пернишко“ – елемент, вписан в Националната представителна листа на елементи на нематериалното културно наследство през 2021 г.

Партньори