РАЗКАЗВАМЕ МЕЧТИ - Народно читалище Нови Хоризонти 2009 гр. Перник

РАЗКАЗВАМЕ МЕЧТИ

РАЗКАЗВАМЕ МЕЧТИНЧ „Нови хоризонти 2009“ започна работа по нов проект.
Проектът „Разказваме мечти с рисунка и песен“ се реализира от НЧ „Нови хоризонти 2009“ с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура” Договор номер LI159-22 по Програма: Подкрепа на частни организации в областта на любителското изкуство/сесия 2021
Проектът ще ангажира няколко десетки деца и младежи за приобщаване към творческа работа в областта на изобразителното и съвременното певческо изкуства. В заниманията по изобразително изкуство, школа „Синьо лято“, ще бъдат включени двайсет деца и младежи в две групи от по десет участника. В заниманията по съвременно певческо изкуство, школа „София – the voice“ ще се включат петима настоящи и петима нови млади изпълнители – деца и младежи.
За творческите дейности и репетиции ще се ползва залата на Артцентър „Нови хоризонти“, а за публичните представяния – открити пространство и сцена в централната градска част на Перник.
Дейностите по проекта са изцяло насочени към деца и младежи с интереси в областта на изобразителното и съвременното певческо изкуства.
По проекта ще се изпълняват дейности в две творчески школи
• Школа „Синьо лято“ по изобразително изкуство – графика и рисунки с пастел
Програмата на школата има за цел запознаване с основите на графика и рисунки с пастел и формите на работа, свързани с тях. В тази школа ще се сформират две групиот по десет участника. Едната за деца, а другата за младежи. Заниманията ще се провеждат два пъти седмично в продължение на четири месеца в два периода април-май и юли-август. Всеки от периодите ще приключва с работа на открито в публичен пърформънс с приобщаване и предостяване на възможност на публиките към творческите занимания
• Школа „София – the voice“ по съвременно певческо изкуство
В тази школа ще се обучават деца и младежи във вокално-сценично творчество. Ще се сформират два класа от по пет деца и младежи. Участниците ще разучават по две песни – една българска популярна и една чуждоезична песан. Заниманията ще се провеждат два пъти седмично в продължение на четири месеца в два периода април-май и юли-август. Всеки от периодите ще приключва с продукция – концерт на открито с приобщаване и предостяване на възможност на публиките за изява пред публика.
По проекта ще се проведат две публични изяви на открито:
1. „Разказваме мечти с рисунка и песен“ Епизод І – празник по повод 1-ви юни – международния ден на детето.
Програмата на събитието включва:
– съвместни занимания по рисуване на участниците в Школа „Синьо лято“ и деца и младежи от публиката и изложба на открито;
– концертна изява на участниците в Школа „София – the voice“ и деца и младежи от публиката.
2. „Разказваме мечти с рисунка и песен“ Епизод ІІ – празник по повод началото на новата учебна година..
Програмата на събитието включва:
– съвместни занимания по рисуване на участниците в Школа „Синьо лято“ и деца и младежи от публиката и изложба на открито;
– концертна изява на участниците в Школа „София – the voice“ и деца и младежи от публиката.
План – график на дейностите:
01.03 – 31.03.2022
Провеждане на 2 работни срещи на основен творчески екип
01.04 – 31.05.2022
Провеждане на творчески занимания
01.06.2022
„Разказваме мечти с рисунка и песен“ Епизод І – празник по повод 1-ви юни – международния ден на детето.
01.07 – 31.08.2022
Провеждане на творчески занимания
15.09.2022
„Разказваме мечти с рисунка и песен“ Епизод ІІ – празник по повод началото на новата учебна година.
01.03 – 30.09.2022
Дейности по маркетинг и реклама
01.03 – 30.09.2022
Управление на проекта